INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bircham, Emma & John Charlton (eds.)
Titel: Anti-Capitalism
Sub titel: A Guide to the Movement

Geactualiseerde herdruk van dit handboek over de anti-kapitalistische beweging wereldwijd. Het eerste hoofdstuk beschrijft de diverse issues die binnen deze beweging aan de orde worden gesteld en als speerpunten naar voren worden geschoven. Het tweede hoofdstuk bespreekt beknopt de recente ontwikkelingen in anti-kapitalistisch verzet per regio. In hoofdstuk drie worden de diverse politieke stromingen toegelicht. Hoofdstuk vier gaat kort in op wat er tijdens de diverse toppen van Seattle (in 1999) tot en met Genua (augustus 2001) gebeurde. Tot slot wordt er nog kort vooruitgeblikt. Met veel verwijzingen naar websites voor meer achtergrondinformatie.
2001, 407 pag., Euro 16,65
Bookmarks, London, ISBN 1898876789


This page last updated on: 13-1-2015