INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Nosotros
Titel: Brave New World (tekstboekje)
Sub titel: Een rampenfilm

Vertaling van de Franse tekst bij de video ‘Brave New World. Film catastrophe’. Natuurlijk verlies wel veel als je de beelden bij deze brochure moet missen, maar de enkele illustraties erin geven daar wel een idee van.
2002, 8 pag., Euro 0,3
Nosotros, Amsterdam, ISBN


This page last updated on: 13-1-2015