INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Gelbspan, Ross
Titel: The heat is on
Sub titel: The climate crisis, the cover-up, the prescription

Bijgewerkte herdruk van Gelbspan's boek over het desastreuze optreden van de olie- en delfstoffenindustrie wereldwijd. Tevens gaat hij in op de zogenaamde `backlash', het financieren van wetenschappers die zich voordoen als critici maar rapporten schrijven waar tussen de regels door deze bedrijven de hand boven het hoofd gehouden wordt. Een vlammend betoog voor de bestrijding van het broeikaseffect.
2002, 278 pag., Euro 22,5
Perseus Books, Cambridge, ISBN 738200255


This page last updated on: 13-1-2015