INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bos, Dennis
Titel: Vele woningen, maar nergens een thuis
Sub titel: Barend Lutheraan (1878-1970)

Barend Luteraan (1878-1970) was een markante persoonlijkheid in de geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging. Op jonge leeftijd sloot hij zich aan bij de SDAP. Na de mislukte spoorwegstaking van 1903 verwijderde hij zich politiek gezien steeds meer van de sociaal-democraten en kwam al spoedig terecht bij de zogenaamde `Tribunisten’, die in 1909 de SDP zouden oprichten, die na de Russische revolutie werd omgedoopt tot CPH en nog later tot CPN. Maar ook daar botste zijn stugge en radicale karakter al spoedig met de leiding van de partij. Begin jaren twintig zou hij zich van het parlementarisme afwenden en in radencommunistische kringen terechtgekomen, rondom de Groep Internationale Communisten. Maar ook hier was hij weer een buitenbeentje. Eind jaren twintig stapte hij over naar de links sociaal-democratische Onafhankelijke Socialistische Partij (OSP). Toen deze partij fuseerde met Henk Sneevliets RSP en verder ging onder de naam RSAP, botste Lutheraan al spoedig en tot twee keer toe met Sneevliets `zuiverende’ hand en de strikte hiërarchie in de partij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wist Lutheraan (die Jood was) op het nippertje buiten schot te blijven en was hij actief in de trotskistische Spartacus Bond. Dennis Bos schreef een interessante biografie over deze eeuwige dwarsligger.
1996, 149 pag., Euro 6,5
Spinhuis, Amsterdam, ISBN 9055890480


This page last updated on: 13-1-2015