INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Steinberg, Mark D.
Titel: Voices of revolution
Sub titel: 1917

Bundel vertaalde tijdsdocumenten die een inzicht bieden in hoe de `gewone’ bevolking de Russische revolutie beleefde. Het bevat brieven van individuele personen aan kranten, instituten en leiders, collectieve resoluties en oproepen en zelfs een enkel gedicht. De documenten zijn ontleend aan het Staatsarchief van de Russische Federatie in Moskou. De gewone burger tracht de revolutie te begrijpen. Een breed scala aan visies op de ontwikkelingen in het eerste jaar van de Russische Revolutie passeren de revue. Alle documenten zijn ingeleid en van noten voorzien, en in de context van de ontwikkelingen van die dagen gezet.
2002, 360 pag., Euro 44,7
Yale University Press, New Haven/London, ISBN 0-300-09016-1


This page last updated on: 13-1-2015