INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: XminY
Titel: Zand in de machine
Sub titel: Een documentaire over de activisten tegen neoliberale mondialisering

Zand in de machine is een video over wat zich de afgelopen twee jaar afgespeeld heeft op het gebied van verzet tegen economische mondialisering. In zon veertig minuten trekken beelden en geluiden uit onder andere Keulen (G8/EU-top 1999), Praag (IMF/Wereldbank 2000), Genua (G8, 2001 en Brussel (EU-top, 2001) voorbij, afgewisseld met interviews over wat nu precies het probleem is en welke oplossingen er zijn. Het zwaartepunt ligt niet bij uitweidingen over de economische problematiek - daar zijn al een aantal andere documentaires over - maar over wat de demonstranten, onderzoekers en activisten beweegt. Daarbij is ook geprobeerd iets van de sfeer tijdens de acties en demonstraties weer te geven. De filmmakers geven in een voice-over ook nog hun eigen commentaar op de taferelen die ze filmen. Veel bekende beelden, maar nu is er gepoogd het geheel in een breder kader te plaatsen.
2002, pag., Euro 8
X min Y, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015