INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kampwirth, Karen
Titel: Women and guerrilla movements
Sub titel: Nicaragua, El Salvador, Chiapas, Cuba

De revolutionaire bewegingen die de afgelopen eeuw in Latijns Amerika opkwamen, streefden naar doeleinden zoals het omverwerpen van dictaturen, het bestrijden van economische ongelijkheid en - zoals Che Guevara - het scheppen van de `nieuwe mens'. Veel van de deelnemers aan deze bewegingen waren vrouwen (met name de laatste twee decennia). In het laastste hoofdstuk trekt ze de vergelijking met de vrijwel nihiele deelname van vrouwen aan de guerrillabeweging in Cuba in de jaren vijftig. Voor dit boek maakte ze meer dan tweehonder interviews. Ze legt de politieke, structurele, ideologische en persoonlijke factoren bloot die vrouwen ertoe deden besluiten om actief deel te nemen aan de strijd.
2002, 216 pag., Euro 39
Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, ISBN 271022515


This page last updated on: 13-1-2015