INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Quintana, Francisco (red.)
Titel: Asalto a la fábrica
Sub titel: Luchas autónomas y reestructuración capitalista 1960-1990

Sociaal-historische analyse van de autonome en radicale arbeidersbeweging die Spanje kende in de periode van 1960 tot 1990 en de gelijktijdige kapitalistische herstructurering van de Spaanse economie. De auteur is van mening dat het radicale karakter van de autonome arbeidersbeweging de reformistische oppositie ertoe bacht een pact te sluiten met de erfgenamen van Franco voor een geleidelijke overgang naar een parlementaire democratie. Het tweede deel van het boek gaat in op de geslaagde operatie die de reformistische krachten op gang brachten om de autonome arbeidersbeweging de nek om te draaien.
2002, 240 pag., Euro 8,5
Alikornio Ediciones, Barcelona, ISBN 9788493223205


This page last updated on: 13-1-2015