INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Dark Star
Titel: Quiet rumours
Sub titel: An anarcha-feminist reader

Raar samenraapsel van teksten rondom het thema anarcha-feminisme. Op nogal oppervlakkige wijze heeft het Dark Star collectief een reader samengesteld opgebouwd uit korte biografische schetsen van diverse anarchistische vrouwen die ik nu niet direct primair als feministen zou willen kenschetsen (Emma Goldman, Charlotte Wilson, Voltairine de Cleyre), historische essays over ontwikkelingen op het gebied van de vrouwenproblematiek binnen het anarchisme (waarbij eigenlijk te veel in te weinig woorden wordt gezegd), en diverse interviews met vrouwen of groepen die volgens de samenstellers als anarcha-feministisch te kenschetsen zouden zijn. Zo wordt de Duitse anti-imperialistische vrouwengroep `Rote Zora’ er met de haren bijgesleept en duikt er op de allerlaatste pagina een portret van de alles behalve anarchistische Ulrike Meinhof op. Zo worden ook ergens midden in het boek de situationisten erbij gesleept, terwijl die noch anarchistisch, noch feministisch te noemen zijn. Al met al een weinig geslaagde bundel.
2012, 120 pag., Euro 17,4
AK Press, Edinburgh, ISBN 9781849351034


This page last updated on: 13-1-2015