INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Pannekoek, Anton e.a.
Titel: Partei und Revolution
Sub titel:

Herdruk van diverse sleutelteksten uit de Nederlandse en Duitse radencommunisten beweging. Teksten van Henk Canne Meier, Anton Pannekoek, Paul Mattick, Willy Huhn en Heinz-Otto Dracker. Vijf teksten stammen uit het midden van de jaren dertig, een van kort na de Tweede Wereldoorlog en twee van begin jaren zestig. De teksten handelen met name over hoe de arbeidersklasse gedefinieerd dient te worden en hoe die georganiseerd kan worden.
, 158 pag., Euro 5,64
Karin Kramer Verlag, Berlin, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015