INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Redaktionsgruppe Schwarzspecht
Titel: Turbulenzen
Sub titel: Widerstand gegen den Ausbau des Rhein-Main-Flughafens; Geschichte, Fakten, Facetten

Bijna 15 jaar na de grootste confrontaties die de late jaren tachtig in Duitsland kenden, komt Trotzdem Verlag met een boek dat terugkijkt op de gebeurtenissen en achtergronden rondom de toenmalig geplande en inmiddels voltrokken uitbouw van het Frankfurter vliegveld. Een breed spectrum aan groepen met uiteenlopende actievormen en politieke ideeën stelde zich passief of actief te weer tegen de uitbreiding. Het boek, samengesteld door toenmalige activisten, schenkt aandacht aan diverse facetten van het conflict: ecologische, economische, politieke. Helaas echter met een grote blinde vlek waar het gaat om het verzet van de 'Autonomen'. Nederland kwam in 1988 in aanraking met het gebeuren toen in Amsterdam een activist werd opgepakt, die ervan werd verdacht (ten onrechte zoals later zou blijken) tijdens één van de demonstraties een politieman te hebben doodgeschoten. Over deze gebeurtenissen, die toen een zware impact op het brede verzet hadden, wordt in het boek met geen woord gerept. Wel wordt gekeken naar de huidige functie van het Frankfurter vliegveld, zoals bijvoorbeeld zijn sleutelfunctie als uitzetknooppunt voor uitgeprocedeerde of afgewezen vluchtelingen. Geïllustreerd met vele foto's.
2002, 144 pag., Euro 20,93
Trotzdem verlag, Grafenau, ISBN 3-937186-21-8


This page last updated on: 13-1-2015