INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Tolmein, Oliver
Titel: Vom Deutschen Herbst zum 11. September
Sub titel: Die RAF, der Terrorismus und der Staat

Tolmein, vast redacteur van het Duitse maandblad `Konkretí, onderzoekt verschillende vormen van terrorisme. Hij maakt hierbij onderscheid tussen de kritiek op de VS van de RAF en het anti-Amerikanisme van fundamentalistische activisten. Tevens gaat hij kritisch in op de wijze waarop de Bondsrepubliek Duitsland reageerde op de RAF en andere Westerse landen reageerden op vergelijkbare fenomenen. De helft van het boek bestaat uit teksten van de RAF van 1982 tot hun opheffingsverklaring uit 1998.
2002, 256 pag., Euro 18,67
Konkret Literatur Verlag, Hamburg, ISBN 9783894582043


This page last updated on: 13-1-2015