INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kolko, Gabriel
Titel: Another century of war?
Sub titel:

De Canadese professor Kolko schreef een vervolg op zijn in 1994 verschenen `Century of war’ waarin hij het systeem van aan elkaar gewaagde grote natiestaten beschreef die elkaar gedurende de twintigste eeuw in een zekere mate van evenwicht hielden maar tegelijkertijd hun rivaliteiten op andermans grondgebied uitvochten. Met het wegvallen van het bipolaire `evenwicht’ tussen de Sovjet Unie en de Verenigde Staten is de wereld er enkel onstabieler op geworden. Burgeroorlogen woeden in diverse regio’s en het ingezette wapentuig is ook van karakter veranderd, hoewel het resultaat blijft dat de burgerbevolking het kind van de rekening blijft. Zo ook met de `nieuwe oorlog’ die na de zelfmoordactie met de vliegende bommen op het Newyorkse World Trade Center zijn aanvang nam en waarvan het einde nog niet in zicht is. Hoewel het anders wordt voorgesteld is ook deze oorlog door dezelfde motieven ingegeven: verdediging van regiopolitieke belangen en wereldwijde economische macht. Controle over infrastructuur, grondstoffen en anderszins strategische gebieden blijven het beleid bepalen.
2002, 165 pag., Euro 16,85
New Press, New York, ISBN 1-56584-758-X


This page last updated on: 13-1-2015