INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Scraton, Phil (ed.)
Titel: Beyond september 11th
Sub titel: An anthology of dissent

Bundel artikelen en essays van een gevarieerd gezelschap van auteurs uit voornamelijk de Westerse wereld met betrekking tot de betekenis van de aanslag op 11 september 2001 en de gevolgen die deze heeft gehad voor het optreden van met name de Westerse mogendheden. Ingegaan wordt onder andere op de Amerikaanse retoriek, de roep om wraak onder het motto `duurzame vrijheid’ en de steeds verder opgerekte betekenis die er gegeven wordt aan het begrip `terrorisme’. Heden ten dage is iedereen een terrorist die het niet met de Amerikaanse regering eens is. De auteurs stellen de `rechtvaardige oorlog’ ter discussie en besteden daarbij aandacht aan de burgerdoden ten gevolge van de aanval op Afghanistan, bewijzen voor oorlogsmisdaden begaan door VS-troepen of troepen van de Afghaanse warlords die met haar samenwerken, schendingen van de rechten van krijgsgevangenen en het vastberaden afkoersen door de VS-regering op een verdere voortzetting van de oorlog tegen de `as van het kwaad’. Bijdragen van o.a. Robert Fisk, John Pilger, Naomi Klein, Noam Chomsky en vele anderen.
2002, 208 pag., Euro 22,74
Pluto Press, London, ISBN 745319629


This page last updated on: 13-1-2015