INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Schaaf, Jasper
Titel: Boeddhisme en betrokkenheid
Sub titel: Kan de Boeddha-dharma bijdragen aan een marxistisch georiŽnteerde inzet van maatschappelijke betrokkenheid?

Schaaf laat ons zien dat Boeddhistische theorie en praktijk van belang kunnen zijn voor marxisten (en andere politiek actieven). Vooral de manier van afstand van dingen nemen die deze leer predikt kan helpen voorkomen dat mensen voortijdig afhaken. De kritische basishouding hoeft men daarbij allerminst te verliezen. Met New Age- zielezoekerij heeft dit boek niets van doen; het is een stuk concreter dan je in eerste instantie zou vermoeden.
2000, 256 pag., Euro 17
Dialectiek p/a J. Schaaf, Groningen, ISBN 9080565814


This page last updated on: 13-1-2015