INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Panholzer, Frans
Titel: Uitdraai Amsterdamse pamflettenkatalogus 1960-1999 (in bewerking)
Sub titel: In acht banden

Het levenswerk van Amsterdams sociaal advocaat en Nederlands enige onbezoldigde `pamflettoloog'. Ruim drieduizend A4 pagina's bestrijkende catalogus waarin minitieus een grotendeels door de samensteller zelf opgebouwde collectie van 24000 politieke drukwerken en vlugschriften wordt beschreven. Per pamflet zijn de volgende gegevens opgenomen in de uitdraai: Hoofdleus; makers/opstellers; formaat, reproductiewijze, illustraties; thema; vindplaats; aanwezig in archief; korte inhoudsbeschrijving; taal. Een goudmijntje voor iedere onderzoeker van het gedrukte materiaal dat de afgelopen 40 jaar op straat werd verspreid in Amsterdam. Mogelijkerwijs over 1 jaar op de website van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam te raadplegen (http://www.iisg.nl).
2001, 3245 pag., Euro 226
Frans Panholzer, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015