INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Negri, Antonio
Titel: Time for Revolution
Sub titel:

Bundel met twee gelijk getitelde essays van een van de uitgeroepen goeroes van de anti-globaliseringsbeweging, Antonio Negri. In het eerste essay, dat hij bijna twee decennia geleden schreef, geeft inzicht in het traject dat Negri aflegde om van zijn ideeën van het begin van de jaren tachtig te komen tot de ideeën zoals hij die samen met de Amerikaan Michael Hardt formuleerde in zijn bestseller `Empire’. Het belicht zijn niet aflatende belaststelling voor de filosofie van de tijd en het verzet. Het accentueert de breuklijnen die de kapitalistische samenleving gevoerd hebben naar een ononderbroken crisis. Het tweede essay, dat kort na het verschijnen van `Empire’ werd geschreven, verschaft de handvaten om ons begrip te vergroten van de twee kernbegrippen uit Negri’s en Hardt’s boek `Empire’: `empire’ en `multitude’. Negri probeert een antwoord te vinden op de vraag of er in onze hedendaagse aan het kapitalisme onderworpen samenleving nog ruimte is voor verzet.
2006, 271 pag., Euro 19,05
Continuum, New York, ISBN 826479316


This page last updated on: 13-1-2015