INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Teugels, Marleen
Titel: Met stille trom
Sub titel: De naweeŽn van de nieuwe oorlog

Marleen Teugels laat hier Frank Cop aan het woord, een inmiddels wegens ziekte uit het Belgisch leger ontslagen militair. Hij is van de Balkanveteranen met het Balkansyndroom ook die een proces hebben aangespannen om erkenning van het verband tussen hun missie en hun ziektesymptomen te krijgen. Een erkenning die de Amerikaanse veteranen met het gelijkwaardige Golfsyndroom wel al hebben gekregen. Het Belgische leger doet nog altijd alsof zijn neus bloedt. In juli vorig jaar kondigden minister van Defensie Flahaut en generaal Roger van Hoof, het hoofd van de medische dienst van het leger, op een persconferentie gewoonweg aan dat het Balkansyndroom niet bestaat. Dit op basis van een onderzoek, waarvan Marleen Teugels in haar boek brandhout maakt: het leger beschikt namelijk niet over de gegevens waarop het zegt zijn conclusie te baseren! Marleen Teugels is op zoek gegaan naar de oorzaken van dit Golf- en Balkansyndroom. Haar boek is een indrukwekkende en uitvoerige studie geworden, waar in de huidige stand van de wetenschap en in afwachting van verder grondig onderzoek niets meer aan kan worden toegevoegd.
2002, 349 pag., Euro 19,95
Nijgh & van Ditmar, Amsterdam, ISBN 90-388-74278-8


This page last updated on: 13-1-2015