INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Buro Jansen & Janssen
Titel: Misleidende methode, Dossier 1
Sub titel: Inlichtingendiensten en vluchtelingen

Vluchtelingen mogen zich al geruime tijd verheugen in de warme belangstelling van de zijde van de Nederlandse geheime diensten. De pogingen om informanten te werven onder vluchtelingen en asielzoekers blijven ondanks alle ontkenningen gewoon doorgaan. Hoe dat precies gebeurt blijft doorgaans duister. Nog steeds wordt op even misleidende wijze gesuggereerd dat wie `vrijwillig' het achterste van zijn/haar tong laat zien, meer kans maakt op de felbegeerde verblijfsvergunning. In nauwe samenwerking met de IND en de Vreemdelingendienst verzamelen vertegenwoordigers van de inlichtingendiensten onbeperkt informatie over vluchtelingen. Doordat ze zich niet kenbaar maken weten de vluchtelingen vaak niet eens met wie ze te maken hebben. Buro Jansen & Janssen voerde tientallen gesprekken met de asielzoekers zelf, met vluchtelingen- en migrantenorganisaties, met advocaten en deskundigen.Twaalf jaar na de vorige rapportage van het Buro over deze materie (`De vluchteling achtervolgd') blijkt er bar weinig veranderd, ondanks alle retoriek vanuit Den Haag.
2003, 160 pag., Euro 6,5
Papieren Tijger, Breda, ISBN 906728162x


This page last updated on: 13-1-2015