INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Burrows, Gideon
Titel: The no-nonsense guide to the arms trade
Sub titel:

Burrows geeft een beknopt overzicht van alles waar de wapenhandel voor staat: dood, verderf, en ongegeneerd winstbejag. Hij ondersteunt zijn verhaal met overzichtelijk cijfermateriaal en heeft ook aandacht voor de schadelijke neveneffecten die de wapenindustrie voortbrengt zoals huurlingen en kindsoldaten. Hij beschrijft ook duidelijk hoe de wapenindustrie na de koude oorlog op zoek is gegaan naar nieuwe afzetmarkten en hoe de belastingbetaler meebetaalt aan de handel in oorlogsmateriaal.
2002, 144 pag., Euro 9,8
Verso, London, ISBN 9781859844267


This page last updated on: 13-1-2015