INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Chomsky, Noam
Titel: Media control - post 9/11
Sub titel: The Spectacular Achievements of Propaganda, 2nd edition

Geheel herziene herdruk van deze - oorspronkelijk in 1990 tijdens de tweede Golfoorlog verschenen - tekst van Chomsky over het functioneren van de media en het gebruik dat de staat maakt van de diverse massamedia bij het voeren van propaganda campagnes.
2002, 103 pag., Euro 10,95
Seven Stories Press, New York, ISBN 9781583225363


This page last updated on: 13-1-2015