INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Poldervaart, Saskia
Titel: Leven volgens je idealen
Sub titel: De andere politieken van de huidige sociale bewegingen in Nederland

Bundel artikelen die tot stand kwam als neerslag van een serie leeronderzoeken die aan de Universiteit van Amsterdam werden geschreven. Diverse Nederlandse sociale bewegingen worden gevolgd en geanalyseerd en in een historisch perspectief gezet. Aan bod komen onder andere de anti-globaliserings beweging; de `witheid’ van de links-radicale protestgroepen; het `Do-it-yourself’ aspect van de Nederlandse punkstroming; Eurodusnie uit Leiden als inspiratiebron; de vrouwenbeweging; cyberfeminisme; de patiëntenbeweging; dierenstrijd; en tot slot sjamanisme. De leesbaarheid van de stukken varieert nogal door een af en toe zeer op de voorgrond tredend `postmodern’ geneuzel. Het stuk over de anti-globaliseringsbeweging is het meest leesbare en geeft een redelijk inzicht in de diverse verschillend opererende actoren die geregeld met zichzelf of elkaar botsten. Met veel literatuurverwijzingen in internetbronnen.
2002, 435 pag., Euro 20
Spinhuis, Amsterdam, ISBN 9789052600468


This page last updated on: 13-1-2015