INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Nouzeilles, Gabriela & Graciela Montaldo (red.)
Titel: The Argentina reader
Sub titel: History, culture, politics

Derde deel in een interessante readerserie (voorheen verschenen nog steeds leverbare delen over Peru en BraziliŽ) met tekstfragmenten uit een groot aantal bronnen en historische werken waardoor een enigszins fragmentarisch beeld van de Argentijnse geschiedenis ontstaat. Met enorme sprongen wordt de periode van de kolonisering tot de onafhankelijkheidsoorlog tegen Spanje belicht, om vervolgens telkens iets gedetailleerder episoden uit de Argentijnse geschiedenis voor het voetlicht te halen. Al met al blijft het toch allemaal een beetje hap snap, zonder al te veel samenhang. Op een kleine zeshonderd bladzijden had toch wel iets zinvollers tot stand kunnen worden gebracht?!
2002, 536 pag., Euro 36,11
Duke University Press, Durham, ISBN 9780822329145


This page last updated on: 13-1-2015