INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Muntaqim, Jalil A.
Titel: We are our own liberators
Sub titel: Selected prison writings

Jalil Abdul Muntaqim, een voormalig lid van de Black Panther Party en het Black Liberation Army, zat 31 jaar gevangen (van 1971 tot 2002). In deze bundel zijn een groot aantal van de artikelen opgenomen die Muntaqim tijdens zijn gevangenschap schreef en waarin hij met name ingaat op diverse vragen met betrekking tot de strijd van de zwarten voor hun bevrijding. Eveneens is opgenomen zijn procesverklaring bij de uitspraak van het vonnis tegen hem in 1975. Deze uitgave is een gezamenlijk project van de Anarchist Black Cross federatie, het Canadese tijdschrift `Arm the Spirití en Guillen Press.
2002, 210 pag., Euro 12,03
Abraham Guillen Press (AG Press), Montreal, QC, ISBN 189492519X


This page last updated on: 13-1-2015