INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hiltrud Limpinsel/Doris Hasper-Steeger
Titel: Vorwärts und nicht vergessen
Sub titel: 70/20 Jahre Rote Hilfe

Brochure uitgegeven ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de oprichting (in 1924) van de Rote Hilfe Deutschland (RHD) - en de twintigste verjaardag van de heroprichting (in 1975) van deze organisatie - die in 1996 werd gevierd. In 1926 werd op instigatie van de Communistische Internationale (Komintern) de Internationale Rode Hulp opgericht, de Duitse tak was de grootste van westelijk Europa. Het doel van de IRH, en dus ook van de RHD, was het verlenen van steun aan politieke gevangenen uit het linkse spectrum en de ondersteuning van familieleden van die gevangenen die zonder kostwinner kwamen te zitten. Hoewel de IRH/RHD ook niet communistisch gezinde gevangenen ondersteunde (zoals bijvoorbeeld de anarchisten Sacco & Vanzetti en Erich Mühsam) was het toch met name een organisatie die steun verleende aan gevangenen (en hun familieleden) uit eigen kring en functioneerde de zogenaamde `onpartijdigheid’ ook als middel om andersgezinden voor de organisatie (en de partij) te winnen. De brochure beschrijft de geschiedenis, doelstellingen, campagnes, actiemethoden, organisatie, financiering van de beide RDH’s. Bijzonder kritisch is de beschrijving niet te betitelen. Over het volstrekt ingekapselde karakter van RHD en zijn rol tijdens de grote zuiveringscampagnes in de Sovjet Unie, kom je zo goed als geen woord tegen. Dat de RHD zich nooit heeft ingezet voor al die miljoenen slachtoffers van de Stalin-terreur wordt zelfs niet vermeld. Dat dit waarschijnlijk ook een van de redenen is geweest van de opheffing van de eerste RHD in 1936 (en van de IRH in 1943) daar wordt geen woord aan vuil gemaakt. Geïllustreerd met vele foto’s en reproducties van propagandamateriaal uit de genoemde jaren. De in 1975 heropgerichte organisatie bestaat overigens nog steeds en brengt het in onze boekhandels verkrijgbare blad `Rote Hilfe’ uit.
1996, 62 pag., Euro 5
Rote Hilfe Literaturvertrieb, Kiel, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015