INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Harris, Nigel
Titel: Thinking The Unthinkable
Sub titel: The Immigration Myth Exposed

Vooroordelen en mythes worden vaak te berde gebracht zodra immigratie ter sprake komt. Het boek dat Nigel Harris heeft geschreven prikt een aantal van deze mythes door en beschrijft de drogredenen achter het sluiten van de grenzen voor immigranten. In plaats van migratie te bevorderen, hetgeen in het belang van alle mensen zou zijn, is er sinds de val van het beruchte IJzeren Gordijn, een ironische heropleving van Westerse bureaucraten om immigranten het leven zuur te maken. Harris stelt dat zowel vele migranten het leven in het rijke Westen verbeteren - in tegenstelling tot hetgeen vaak beweerd wordt - alswel een substantieel deel van hun inkomsten gebruiken om het te besteden in gebieden waar investeringen broodnodig zijn. Helaas stemmen nogal wat staatsburgers van rijke landen op politici die munt trachten te slaan uit de gedachte dat ‘de cultuur’ of het eigenbelang op het spel staat indien migranten vrij zouden kunnen reizen. Iedereen die ooit verder is gereisd dan zijn of haar geboorteplaats, zou niet meer in dit soort praatjes moeten geloven. Maar die kunnen nog altijd dit boek lezen om ook van die angst verlost te worden!
2001, 183 pag., Euro 24,4
I.B. Tauris, London, ISBN 9781860646713


This page last updated on: 13-1-2015