INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Situaciones, Colectivo
Titel: 19 y 20 Apuntes para el nuevo protagonismo social
Sub titel:

“¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!” “Laat ze allemaal verdwijnen, laat er geen één achterblijven!” was de hoofdleus die ontstond tijdens de opstand van 19-20 december 2001 in Buenos Aires. Nog geen anderhalf jaar later lijken de talrijke sociale alternatieven die sindsdien buiten de staat om waren opgebloeid, in de schaduw van de oorlog in Irak bruut de nek te worden omgedraaid. Maar daar gaat het in dit boek niet om. Het collectief ‘Situaciones’ was zeer onder de indruk van de gebeurtenissen van 19 en 20 december, en met name van de manier waarop de noodtoestand werd getrotseerd en het gezag van de staat opeens aan diggelen lag. “Situaciones is een project van ‘interne’ lectuur van de verschillende vormen van strijd, een fenomenologie (een genealogie) en een ‘objectieve’ beschrijving. Want alleen op die manier kan het denken een creatieve, affirmatieve functie vervullen, om op te houden een loutere reproduktie te zijn van het bestaande.” Helaas hebben de auteurs niet in de gaten hoe zeer hun denken slechts de ideeën reproduceert van professoren als Althusser, Foucault, Lacan, Negri. Bijgevolg spannen zij zich niet zozeer in om de strijd verder door te voeren, maar vooral om een nieuwe “ethische” politiek te formuleren (die de nu toeslaande repressie niet of nauwelijks aan zag komen).
2003, 253 pag., Euro 14
Virus, Barcelona, ISBN 987 9665147


This page last updated on: 13-1-2015