INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Negri, Toni
Titel: Terugkeer
Sub titel:

Negri is de co-auteur van de anti-globalisme bestseller `Empire’ die door de gevestigde media tot de bijbel van de antiglobaliseringsbeweging is uitgeroepen. Voor Negri is filosofie gelijk aan activisme, gericht tegen de krachten die de ontplooiing, de vernieuwing van het leven frustreren, tegen datgene wat men enkele decennia geleden `het establishment’ pleegde te noemen. Door zijn tegenstanders ter rechterzijde is Negri altijd geassocieerd met de Italiaanse stadsguerrilleros van de Rode Brigades (die door velen ook als marionetten van de maffiose Italiaanse Staat werden en worden gezien). Hij zou de ideologische leider van de beweging zijn geweest. Hij heeft dat zelf altijd ontkend. In 1979 werd hij opgepakt en in het gevang gegooid, in 1984 kwam hij er weer uit doordat hij tot parlementslid werd gekozen. Toen kort daarna zijn parlementaire onschendbaarheid dreigde opgeschort te worden, vluchtte hij naar Parijs waar hij veertien jaar in ballingschap verbleef. In 1997 keerde hij naar Italië terug en zit tot oktober 2003 zijn reststraf onder huisarrest uit. In de tussentijd ging hij nog op audiëntie bij de paus. Onderhavig boek is de uitwerking van een interview dat de Franse journaliste Anne Dufourmantelle hem afnam. Door het hele interview heen lijkt hij gebukt te gaan onder schuldgevoel jegens de kameraden die in Italië (in de bajes) bleven. Negri voelt zich als herboren (wat voor een rol zijn bezoek aan de paus hier in speelt mag de goede god weten). Vernieuwen is het nieuwe stopwoord van Negri. Hij heeft zichzelf vernieuwd, leven is vernieuwen, leven is activisme en het kiezen van een kant in deze strijd. Zo krijgt dan ook de filosofie weer een politieke lading. “Wetenschap hoort niet neutraal te zijn”, stelt hij, wat op zich een allesbehalve (ver)nieuw(d) standpunt is. Negri lijkt zelfs enigszins esoterische trekjes te hebben gekregen. Wat te denken van levenslessen als “Lachen is de beste vorm van verzet” en “Bidden helpt wanneer je ’s nachts wakker wordt”. In `Terugkeer' vertelt Negri over zijn leven en werk. Over zijn periode als hoogleraar aan de universiteit van Padua, over de linkse terreur in Italie en over zijn tijd in de gevangenis. Leven en werk zijn in de ogen van Negri onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tegelijkertijd worden in dit boek dan ook de ontwikkelingen na 1968 en de opkomst van het anti-globalisme verhelderd met begrippen ontleend aan `Empire'.
2003, 160 pag., Euro 7
Van Gennep, Amsterdam, ISBN 9055153745


This page last updated on: 13-1-2015