INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Klemm, Ulrich
Titel: Anarchisten als Pädagogen
Sub titel: Profile libertärer Pädagogik

Het vraagstuk van de pedagogiek vormde een centraal en steeds terugkerend thema in de libertaire maatschappijkritiek. In dit boek laat de auteur je kennis maken met een korte levensloop en de pedagogische opvattingen van een negental (mannelijke) anarchistisch denkers. Aan bod komen de inzichten van William Godwin, Max Stirner, Leo Tolstoi, Michael Bakunin, Francisco Ferrer, Walther Borgius, Ernst Friedrich, Herbert Read en Paul Goodman. In de inleiding gaat de samensteller in op de actualiteit van een anarchistische kritiek op het systeem van staatsscholen.
2002, 64 pag., Euro 10,4
AV'88, Frankfurt am Main, ISBN 393604905 X


This page last updated on: 13-1-2015