INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Jacobs, Sean & Richard Calland
Titel: Thabo Mbeki's World
Sub titel: The Politics and Ideology of the South-African President

De huidige president Thabo Mbeki van Zuid-Afrika zal hoogstwaarschijnlijk in 2004 wel herkozen worden. Niet omdat hij de grote sociale problemen in Zuid-Afrika heeft aangepakt, maar omdat hij de kandidaat zal zijn van het African National Congress (ANC). In deze bundel zijn de schrijvers unaniem van mening dat Thabo Mbeki de verkeerde keuzes heeft gemaakt. Hij regeert autoritair en het neo-liberale beleid brengt het land steeds dichter bij de rand van de afgrond. Thabo Mbeki maakte binnen het ANC carriere als secretaris van Oliver Tambo in Engeland onder Margret Thatcher en werd na de val van het apartheidsregime vice-president van Nelson Mandela. Midden jaren negentig werd het duidelijk dat hij het Leninisme binnen de partij overeind hield om een neo-liberaal beleid uit te voeren. In het afgelopen decennia zijn de sociaal-economische problemen van Zuid-Afrika groter geworden en zijn de sociale partners van het ANC steeds verder gemarginaliseerd. Zijn eigenaardige opvatting over de relatie tussen HIV en AIDS, heeft zijn geloofwaardigheid nog verder aangetast.
2002, 293 pag., Euro 33,05
Zed Books, London, ISBN 1-84277-179-5


This page last updated on: 13-1-2015