INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Branford, Sue & Bernardo Kucinski with Hilary Wainwright
Titel: Politics Transformed
Sub titel: Lula and the Workers' Party in Brazil

Een Engelse journaliste (van de Guardian) en een Braziliaans universitair docent schreven deze bondige biografie van Lula, die na een lange mars door de instituties in oktober 2002 in BraziliŽ tot president werd gekozen. Jarenlang was Lula actief voor de trotskistische PT (Arbeiderspartij) tot hij in 2002 voor de zoveelste keer, ditmaal als `onafhankelijkí kandidaat, meedeed aan de presidentsverkiezingen. Dit boekje is tevens een geschiedenis van de PT en de sociale bewegingen waarmee die nauwe banden onderhoud (zoals bijvoorbeeld de landlozenbeweging MST). Het boek is uitermate pro-PT en pro-Lula, verwacht dus niet al te veel kritische noten over dit pluchezuchtige heerschap. Lula heeft in alle toonaarden de zaken- en bankwereld verzekerd dat zijn verkiezing de bestaande verplichtingen en verhoudingen niet aan zal tasten. Nou dan weet je ook wel genoeg.
2003, 136 pag., Euro 11,8
Latin America Bureau, London, ISBN 1899365613


This page last updated on: 13-1-2015