INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: ASKV/Steunpunt Vluchtelingen
Titel: Nee heb je, Ja kun je niet krijgen
Sub titel: De achterkant van het Nederlandse Asielbeleid

Asielzoekers en vluchtelingen worden vaak slecht door de overheid behandeld. Sinds de invoering van de nieuwe vreemdelingenwet, mogen asielzoekers het vervolg van hun procedure niet in de centrale opvang afwachten en worden meestal om (dubieuze) redenen afgewezen. Ze moeten maar snel terug naar het land of de regio van herkomst. Velen kunnen dat echter niet en worden veroordeeld tot verblijf op straat en in de illegaliteit of opgesloten in een penitentiaire inrichting. Kleine organisaties, zoals het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen trachten vluchteliingen te helpen, maar de overheid wordt steeds repressiever en onmenselijker, hetgeen Kosto en Cohen nog steeds ontkennen.
2003, 168 pag., Euro 10
Boekencentrum, Zoetermeer, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015