INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: A.G. Grauwacke
Titel: Autonome in Bewegung
Sub titel: Aus den ersten 23 Jahren

Lijvig en fraai geïllustreerde geschiedenis van de autonome beweging in Duitsland. De vijf (mannelijke) auteurs, die samen het collectief `Grauwacke’ vormen, geven - zoals ze zelf zeggen - een subjectief beeld van de periode 1980-2003. Het boek is opgedeeld in thematische hoofdstukken. Aan bod komen onder andere: de kraakbeweging; de anti-kernenergiebeweging; de vredesbeweging; de beweging tegen de aanleg van Startbahn West bij het vliegveld van Frankfurt; internationale solidariteit met bevrijdingsbewegingen wereldwijd; het anti-imperialistische spectrum binnen de autonome beweging; de moeizame relatie van de autonome beweging met Rote Zora en Revolutionäre Zelle; autonome militantie; de rol van de antipatriarchale strijd; de eerste mei demo’s; de anti-IMF campagne; de campagne tegen Shell; verzet tegen de kandidatuur van Berlijn voor de Olympische Spelen; antifascisme en antiracisme; het autonomie congres in 1995; de aanloop naar de antiglobaliseringsbeweging (inclusief ondersteuning van de Zapatistas). De auteurs onderscheiden op grond van de grote en intensiteit van de beweging en de speerpunten die in deze perioden werden gevolgd, vier perioden: van 1980-1983, van 1984-1986, van 1987 tot 1989, van 1990 tot nu. Het boek is ook te raadplegen op internet (http://autox.nadir.org), alwaar lezers tevens hun kritiek of aanvullingen kwijt kunnen. De weisite en het boek streven na een geschiedenis van onderen tot stand te laten komen. Het boek is met name geschreven om te weten waar de autonome beweging vandaan komt en om op grond van haar geschiedenis er aan bij te kunnen dragen in welke richting zij zich verder ontwikkelt. Een lezenswaardige aanzet.
2003, 408 pag., Euro 21,95
Assoziation A, Berlin, ISBN 9783935936132


This page last updated on: 13-1-2015