INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Denekamp, Paul en Herman Noordegraaf
Titel: Vanwege de gerechtigheid
Sub titel: Leven en strijd van 'rooie dominee' en politicus Nico van de Veen (1916-1962)

Van der Veen, de Zaanse rooie dominee, was het eerste Tweede Kamerlid voor de PSP, een van de voorlopers van Groen Flinks. Gedurende zijn leven was hij voor velen een inspiratiebron: als begenadigd spreker had hij de gave zijn religieuze en pacifistisch-socialistische overtuiging over te brengen naar iedereen die daarvoor openstond. Na zijn vroege dood vanwege een ernstige ziekte is hij in de vergetelheid geraakt. Dit boek wil hem daaraan ontrukken en zijn boeiende leven beschrijven.
2002, 72 pag., Euro 10
Narratio, Gorinchem, ISBN 9052639841


This page last updated on: 13-1-2015