INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Tabb, William K.
Titel: Unequal Partners
Sub titel: A Primer on Globalization

Door toenemende globalisering wijken vervuilende industrieŽn uit naar landen waar geen milieukosten hoeven te worden betaald. Lonen staan continu onder druk vanwege de verplaatsing van arbeidsintensieve industrieŽn naar landen waar kapitaal vrij baan heeft. Collectieve voorzieningen worden uitgehold en instellingen geprivatiseerd. Het verzet tegen deze vorm van globalisering neemt toe. Deze strijd staat in dit boeiende boek centraal. Het pleit voor verzet en de ontwikkeling van alternatieve concepten.
2002, 273 pag., Euro 15,5
The New Press, New York, ISBN 1-56584-722-9


This page last updated on: 13-1-2015