INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Makiya, Kanan
Titel: Republic of fear
Sub titel: The Politics of modern Iraq

Dit boek werd in 1989 voor het eerst gepubliceerd en sloeg toen in als een bom. De Irakese banneling beschreef als een van de eersten zeer gedetailleerd het reilen en zeilen van de repressiemachine van de Irakese Baath-partij, waarvan Saddam Hussein de leider is en die sinds eind jaren zeventig onafgebroken een dictatoriaal regime heeft uitgebouwd. In zijn boek voorspelde Makiya de Irakese invasie in Koeweit (die twee jaar later zou plaatsvinden). Deze editie is geactualiseerd tot 1998. Zo als de Amerikaanse regering al sinds decennia haar buitenlandse politiek verantwoordt met een vermeende externe bedreiging van de nationale veiligheid, zo ook handelt het regime in Bagdad, dat haar eigen bevolking onder de duim houdt met verwijzingen naar vermeende binnen- en buitenlandse vijanden. Repressie, massamoord (Halabja, 1988), marteling, verdwijningen, gevangenschap en oorlogen tegen buurlanden (Iran en Koeweit) dienen het hogere doel van de totalitaire macht van Saddam’s bewind.
2002, 346 pag., Euro 26,87
University of California Press, Berkeley, ISBN 520214390


This page last updated on: 13-1-2015