INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Cornelissen, Igor
Titel: Alleen tegen de wereld
Sub titel: Joop Zwart, de geheimzinnigste man van Nederland

Voormalig `Vrij Nederland’-journalist en ex-trotskist Cornelissen schreef wederom een lezenswaardig boek. Ditmaal neemt hij Joop Zwart onder de loep, die al eerder opdook in zijn boeken `De GPOe op de Overtoom’ en in zijn mémoires. Zwart kwam uit een anarchistisch nest maar koos al op jonge leeftijd voor het communisme. Op 18-jarige leeftijd (in 1930) werd hij op voorspraak van Daan Goulooze uitgezonden naar Moskou uitgezonden om een opleiding te volgen op een soortement kaderschool voor aspirant-spionnen. Zwart stoorde er zich aan de uitzonderingspositie die de buitenlandse bezoekers genoten en had ook moeite zijn kritiek voor zich te houden. Zwart kwam in contact met meerdere mensen die enige jaren later gedurende de showprocessen en de `grote zuivering’ in de Sovjet Unie vermoord werden. In 1932 was Zwart weer terug in Nederland en werd prompt uit de CPN gegooid om zich korte tijd te binden aan de door de ex-communist Sneevliet geleidde RSP. In 1936 besloot hij op eigen houtje naar Spanje te trekken en sloot zich daar aan bij de anarchistische Francisco Ascaso divisie. Juli 1937 verliet hij Spanje hals over kop vanwege de stalinistische heksenjacht tegen anarchisten en vermeende trotskisten. Zwart bracht toen enige tijd het tijdschrift `Informator’ uit, waarin hij al in maart 1939 waarschuwde voor de aanstaande tijdelijke alliantie tussen Hitler en Stalin (die zich in augustus 1939 zou formaliseren in de vorm van het Molotov-Ribbentrob pact. In 1942 werd Zwart opgepakt en overgebracht naar het concentratiekamp Sachsenhausen, waar hij een administratief baantje wist te bemachtigen dat hem door fraude met papieren in staat stelde enige honderden mensen het leven te redden. Daarbij was hij niet kieskeurig. Daan Goulooze met wie hij al tien jaar daarvoor gebroken had en wiens politieke opvattingen hij verafschuwde gaf hij de identiteit van een gevangene die op transport gestorven was, en redde zo zijn leven. Na de oorlog zette Zwart zich jarenlang in voor het opsporen van vermisten. Vanaf deze tijd ontstaan er allerlei verhalen over zijn vermeende activiteiten voor een of meerdere geheime diensten. De diverse geruchten hieromtrent loopt Cornelissen allemaal na, maar het raadsel weet hij niet op te lossen. Zwart schoof steeds verder op naar rechts. Op zijn oude dag stond hij in nauw contact met de weduwe Rost van Tonningen, die bekend staat om haar onverbloemde nazi-sympathieën, en flirte met de extreemrechtse Centrumpartij en de Centrumdemocraten. In 1991 stierf Zwart, in de steek gelaten door het gros van zijn voormalige vrienden, die zijn extreem-rechtse escapades niet wensten te accepteren. Een hoop vraagtekens blijven staan na lezing van Cornelissens biografie.
2003, 280 pag., Euro 22,5
Nijgh & van Ditmar, Amsterdam, ISBN 9038814143


This page last updated on: 13-1-2015