INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Henry, Emile
Titel: Anarchist van de daad
Sub titel:

Binnen de anarchistische beweging is er een permanente discussie over het wel of niet gebruiken van geweld om de samenleving te veranderen. De anarchisten van de daad beschouwden geweld als de enige mogelijkheid om de sociale revolutie te realiseren. Deze brochure gaat over de persoon Emile Henry en zijn motieven.
2002, 24 pag., Euro 4,54
Uitgeverij Iris, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015