INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Aufheben
Titel: A commune in Chiapas?
Sub titel: Mexico and the Zapatista rebellion

Een interessante analyse van de Zapatista opstand en beweging, samengesteld door het Engelse radencommunistische tijdschrift en collectief Aufheben. Het verschaft een goed overzicht van de klassenstrijd in Mexico en gaat met name in op de klassensamenstelling en klassenstrijd van de Indiaanse bevolking in Chiapas. Met name is de kritische benadering van het EZLN, zijn aanhangers en zijn kritiek op `ultra-links’ van belang.
2002, 28 pag., Euro 3,75
Solidarity, London, ISBN 1-894820-36-3


This page last updated on: 13-1-2015