INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Pilger, John
Titel: The new rulers of the world
Sub titel:

Een nieuwe bundel artikelen van de man die vaak ten onrechte als de Australische Chomsky wordt aangemerkt, aangezien zijn analyses veel scherper zijn en hij niet de pretentie wekt over alles wat maar los en vast zit iets te kunnen schrijven (zoals Chomsky). Hij kiest zijn onderwerpen met zorg en beent ze goed uit. Ditmaal artikelen over de verborgen oorlog die IndonesiŽ voert tegen zijn tot armoede gedoemde ingezetenen; de effecten van de `Geallieerdeí blokkade tegen Irak voor de gewone bevolking van dit land; de voortdurende onderdrukking van de Aborigini in AustraliŽ; en tot slot de recente schreden van de VS naar complete alleenheerschappij, volgend op de bombardementen op Afghanistan.
2003, 246 pag., Euro 14,9
Verso, London, ISBN 185984412X


This page last updated on: 13-1-2015