INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Raeymaekers, Tim
Titel: Network War
Sub titel: Een Introductie tot Congo's geprivatiseerde Oorlogseconomie

Sinds zijn aanvang in 1998 wordt de oorlog in de Democratische Republiek Congo (DRC) steeds minder door politiek, en steeds meer door economische overwegingen gemotiveerd. Zes staten en vele niet-statelijke rebellenbewegingen strijden er voor regionale controle over Congo's diamanten, goud, coltan en andere grondstoffen. Die strijd ontglipt de bevoegdheid van territoriaal gedefinieerde regeringen en legers, ten voordele van geprivatiseerde netwerken van individuele legerofficieren, plaatselijke krijgsheren en internationale ondernemingen. Deze netwerken creŽerden een nieuwe politieke economie waarin soevereiniteit en staatsgrenzen hun relevantie verloren. In het resulterend geprivatiseerd conflict hebben niet-statelijke actoren de meest lucratieve sectoren van de regionale economie overgenomen. De mate waarin de plundering van Congo georchestreerd wordt voor persoonlijk gewin en ter financiering van de oorlog, wordt in dit rapport belicht aan de hand van drie gevalstudies. Deze betreffen: een netwerk dat de handel in Congolese conflictdiamanten controleert; de exploitatie van coltan, die gemonopoliseerd wordt door militaire stromannen die nauwe banden onderhouden met de (Russische) georganiseerde misdaad en de ruil van buitgemaakte grondstoffen voor wapens, die de privatisering van deze oorlog verder in de hand werkt.
2003, 39 pag., Euro 10,95
IPIS, Antwerpen, ISBN IPIS broch.nr 136


This page last updated on: 13-1-2015