INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Oltmans, Willem
Titel: Oorlog
Sub titel: Over helden en antihelden

Zoveelste in een reeks van pamfletten die de voormalig journalist bij de Papieren Tijger uitbrengt. Zijn pamfletten verkopen goed maar aan de kwaliteit van zijn geschriften kan dat niet liggen, want die is zowel weinig origineel, als drammerig geschreven, met hier en daar zeer ongelukkige formuleringen. Onderhavige brochure handelt over Oltmans vroegere helden, die stuk voor stuk Amerikaanse presidenten blijken te zijn. Per president somt hij enkele van de smerige streken die zij op het wereldpolitieke vlak hebben uitgevoerd. Veel nieuws heeft hij daarbij niet te melden. Hij citeert veelvuldig uit boeken van anderen, maar doet veelal alsof die inzichten nu voor het eerst hier in Nederland naar buiten worden gebracht. Dat hij daarbij ook geregeld ongelukkig, dan wel dubieus formuleert mag uit de volgende twee citaten blijken (te vinden op pagina 6 & 7). “In de top van [de Duitse chemiegigant] I.G. Farben […] bevonden zich vele joodse directeuren en wetenschappers. […]Het semi-joodse I.G. Farben bouwde naast het concentratiekamp Auschwitz een fabriek om synthetische rubber en olie te produceren.” Ten eerste doet het totaal niet ter zake of één of meerdere directieleden of wetenschappers van joodse afkomst zijn. Sinds wanneer is de etnische of religieuze achtergrond van iemand belangrijk voor het mogelijke vieze werk dat hij of zij opknapt? Deze suggestieve zin suggereert dat `de Joden’ zelf Auschwitz hebben veroorzaakt. Even verderop schrijft Oltmans: “Sampson beschrijft verder in het hoofdstuk `Spymasters’ welke rol het Witte Huis, de CIA en in het bijzonder de jood Henry Kissinger en tenslotte ITT als werktuig van genoemde kliek heeft gespeeld bij de moord op Salvador Allende”. Welke relevantie heeft in deze zin dat Kissinger jood was? Natuurlijk was Kissinger een schoft aan wiens handen veel bloed kleefde, maar wat heeft zijn eventuele etnische of religieuze achtergrond daarmee te maken? Toch wordt het uitdrukkelijk vermeld. Ik vind er een antisemitisch luchtje aan hangen. Verder irriteerde mij in hoge mate de zelfgenoegzaamheid waarmee Oltmans telkens weer moet etaleren hoeveel mensen uit de hogere echelons hij wel niet persoonlijk kent en zijn onafgebroken geweeklaag over de media die zijn vermeende primeurs niet oppikken. Bovendien is deze brochure in grote lijnen een samenvatting van de vier Engelstalige brochures die Oltmans het afgelopen anderhalf jaar uitbracht.
2003, 52 pag., Euro 8,5
Papieren Tijger, Breda, ISBN 90-6728-150-6


This page last updated on: 13-1-2015