INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Donselaar, Jaap van & Peter R. Rodrigues
Titel: Monitor racisme en extreem rechts
Sub titel: Vierde rapportage

Rapport van het project ‘Monitor racisme en extreem rechts’ uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het rapport is erg compact en bevat zeer veel cijfermateriaal over racisme en extreem rechts in Nederland. Naast veel cijfers over extreem rechtse partijen, discriminatie en racistisch geweld ook aandacht voor de groeiende aanwezigheid van fascisme op het internet en voor de behandeling van klachten over discriminatie. Conclusies: net als in de derde rapportage wordt gewag gemaakt van een verslechterende situatie. Omdat het geleidelijk gaat is het gevaar van gewenning aanwezig.
2001, 136 pag., Euro 17
Universiteit Leiden SCW, Afd Bestuurskunde, Leiden, ISBN 9072972724


This page last updated on: 13-1-2015