INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Krikke, Hans
Titel: Als niemand luistert
Sub titel: Vertrouwenspersoon op een zwarte school

Dit boek gaat over de ervaringen van een vertrouwenspersoon met allochtone meisjes op een zwarte school. Allochtone meisjes worden gedwongen te kiezen tussen de twee werelden waarin ze leven, tussen de normen en waarden van school en die van thuis. Voor veel van hen is dat een onmogelijke keus. Identiteitsproblemen, eetstoornissen, zelfverminking en zelfmoordpogingen zijn het gevolg. Hans Krikke volgde gedurende een jaar een vertrouwenspersoon op een zwarte school (havo/vwo). Het boek biedt een schokkend beeld van de problemen waar veel allochtone meisjes voor staan.
2003, 164 pag., Euro 16
Van Gennep, Amsterdam, ISBN 9055153494


This page last updated on: 13-1-2015