INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onbekend
Titel: Wildcat Sondernummer Irak Krieg
Sub titel:

Speciale extra uitgave van het radencommunistisch getinte Duitse tijdschrijft `Wildcat Zirkular’. Deze special is een bundeling van nieuwe en oude achtergrondartikelen en een aantal recensies van boeken die over gerelateerde thema’s gaan. Het aardige van de special is dat die zich ook uitdrukkelijk op een kritische wijze bezighoudt met de anti-oorlogsbeweging zoals die zich in verschillende delen van de Westerse wereld heeft geformeerd. De special valt uiteen in drie hoofdthema’s: `De anti-oorlogsbeweging’; `De dollarcrisis en de kredietbubbel’; en tot slot `Aardolie en proletariaat in het Midden Oosten’. Als bijlage bij deze special is nog een themakatern ingesloten over de oorlog tussen Palestina en Israël onder het motto `twee staten tegen het proletariaat’. Hierin wordt met name het nationalisme van beide kampen bekritiseerd Tevens nog een reisverslag van een groep mensen die een vluchtelingenkamp in Balata (nabij Nabloes) bezochten en daar uitgebreid over berichten.
2003, 70 pag., Euro 3
Wildcat (Zirkular) Köln, Köln, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015