INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Aubenas, Florence & Miguel Benasayag
Titel: Verzet als scheppende kracht
Sub titel:

Sedert 1994, toen de Zapatisten voor de eerste keer op het toneel verschenen, beleven we een mondiale heropleving van een brede en veelzijdige beweging, die het neoliberalisme afwijst. De 'andersglobaliseringsbeweging' blijkt het zichtbare topje van een breed en diffuus onbehagen jegens de toenemende uitverkoop van de wereld. In dit essay presenteren filosoof Miguel Benasayag en journaliste Florence Aubenas een originele analyse. Met verwijzingen naar de sociale centra in ItaliŽ, de 'piqueteros' in ArgentiniŽ, de beweging van landloze boeren in BraziliŽ, of de bewegingen van werklozen en asielzoekers in Europa, tonen zij aan dat momenteel ontelbare mensen op zoek zijn naar nieuwe samenwerkingsverbanden. Maar vele bewegingen krijgen de kritiek dat ze geen echte politieke kracht vormen, dat ze geen realistische veranderingen voorstellen. Ten onrechte, zo vinden de auteurs. Het gaat er volgens hen niet om 'de macht te veroveren' Ė via verkiezingen of via een denkbeeldige revolutie Ė maar om een 'tegenmacht' uit te bouwen, waarvan de concrete effecten veel belangrijker zijn dan men over het algemeen wil toegeven. De auteurs tonen aan hoe dit tegenoffensief bezig is het kapitalistische project van een gecentraliseerde en eendimensionale wereld te ondermijnen. En hoe deze vrolijke multitude de weg opent voor een alternatieve opvatting van de economie.
2003, 152 pag., Euro 9
Academia Press, Gent, ISBN 9038204566


This page last updated on: 13-1-2015