INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Baalen, Anneke van
Titel: Brusterschap
Sub titel: Memoires, artikelen 1971-1997

Marijke Ekelschot stelde een bloemlezing samen van de belangrijkste geschriften van de Amsterdamse radicale feministe Anneke van Baalen gecombineerd met autobiografische aantekeningen die van Baalen kort voor haar dood in 1997 optekende. Van Baalen was een van de hoofdredactrices van de feministische uitgeverij `De Bonte Was’ en schreef tussen 1971 en 1997, het jaar dat ze stierf, een groot aantal artikelen, essays, pamfletten en boeken. Een groot aantal artikelen werd in deze bundel bijeengebracht. Dat van Baalen tot het eind van haar leven trouw bleef aan haar radicale feministische standpunten blijkt wel uit haar artikel “Asiel in Wonderland: De patriarchalisering van vluchtelingen”. Daarin bestrijdt Van Baalen het `patri-kapitalisme’ en gelooft ze dat alleen feministische zusterschappen de vanzelfsprekende patriarchale broederschappen kunnen ondermijnen en doorbreken. Er zou dan een `brusterlijke’ samenleving kunnen ontstaan, waarin `mannelijkheids- en vrouwelijkheidswaan’ tot het verleden zou behoren, waar werk en de opbrengsten ervan eerlijk verdeeld zouden worden. De vele artikelen zijn geïllustreerd met een groot aantal foto’s en reproducties van pamfletten en affiches waardoor het gelijk een soort documentaire in snapshots is van de radicale tak van de vrouwenbeweging.
2003, 375 pag., Euro 26,5
Marijke Ekelschot, Amsterdam, ISBN 9090167528


This page last updated on: 13-1-2015