INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Derrida, Jaques
Titel: Over gastvrijheid
Sub titel:

Derrida buigt zich in `De l'hospitalité' over de beslissende noties die een filosofie van de gastvrijheid bepalen: het andere, de taal, de ballingschap, de gijzeling, het huis en zijn drempel, de oorlog. Hij plaatst deze tegen de achtergrond van ethische en politieke ontwikkelingen, zoals de opkomst van de techniek, het machteloos worden van de democratie en de noodzaak van een verantwoordelijkheid voor de ander.
1998, 136 pag., Euro 15,7
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 9053523995


This page last updated on: 13-1-2015