INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Proust, Marcel
Titel: Over het lezen
Sub titel:

`Sur la lecture' is oorspronkelijk, in 1905, geschreven als voorwoord bij twee door Marcel Proust (1871-1922) vertaalde lezingen van de door hem bewonderde Engelse kunstcriticus John Ruskin, die in 1906 verschenen onder de titel `SÚsame et les Lys'. Proust neemt hierin afstand van Ruskins lofzang op het lezen, hij waarschuwt op de gevaren ervan en wijst het zijn ondergeschikte plaats. `Over het lezen' bevat de kern van Prousts poetica. Door dit essay samen te brengen met een fragment uit het laatste deel van de romancyclus `Op zoek naar de verloren tijd' wordt duidelijk, welke weg Proust als schrijver heeft afgelegd, en wat precies het licht is waardoor, zoals hij schrijft, 'niet alleen het vroeger tastende zoeken van mijn denken, maar zelfs het doel van mijn leven en misschien van de kunst ineens tot klaarheid werden gebracht.'
1993, 130 pag., Euro 19,95
Historische uitgeverij, Groningen, ISBN 90 6554 2418


This page last updated on: 13-1-2015