INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Addenda
Titel: Bij Samuel Beckett
Sub titel: Perspectieven

Als opmaat en ter aanvulling op het beschouwelijk werk van Samuel Beckett verscheen een bundel onder de titel Addenda. Fij Samuel Beckett. (Perspectieven) waarin de muzikale implicaties van Becketts esthetica een voorname plaats innemen. Perspectieven voor Becketts werk worden geboden aan de hand van E.M. Cioran 'Beckett. Enkele ontmoetingen', Samuel Beckett 'Zelf', Etty Mulder 'Geen geloof in wording denkbaar', Pieter T'Jonck 'Een afgeloste erfzonde', Theodor Adorno 'Over muziek en taal', en Ronald Kuil `Het pijngevoel van een kreeft'.
1995, 158 pag., Euro 17,95
Historische uitgeverij, Groningen, ISBN 9065542213


This page last updated on: 13-1-2015